របៀបដែលតួនាទី Arsenal របស់ Edu នឹងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងសំខាន់

Arsenal របស់ Edu នឹងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងសំខាន់បន្ទាប់ពីការផ្សព្វផ្សាយប្រធានកីឡា ។ ព័ត៌មានរបស់ Arsenal៖ នាយកបច្ចេកទេស Edu ឥឡូវនេះត្រូវបានតែងតាំងជានាយកកីឡាដំបូងគេរបស់ Arsenal ដែលនឹងឃើញគាត់មានគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវផ្លូវរវាងសាលានិងក្រុមដំបូង។

Edu ត្រូវបានដំឡើងឋានៈឱ្យក្លាយជានាយកកីឡាដំបូងគេមិនធ្លាប់មានរបស់ Arsenal ដែលនឹងឃើញគាត់ទទួលបន្ទុកថ្មីរួមជាមួយនឹងភារកិច្ចធម្មតារបស់គាត់ពីតួនាទីមុនរបស់គាត់ជានាយកបច្ចេកទេស។ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្លឹប Arsenal បានបញ្ជាក់ថា តួនាទីរបស់ Edu នៅក្លឹបនឹងធ្វើជាប្រធានផ្នែកកីឡា

ដែលជាមុខតំណែងដែលមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមកាំភ្លើងធំរហូតមកដល់ពេលនេះ ហើយវានឹងឃើញគាត់មាន ‘ទំនួលខុសត្រូវលើសលប់’ នៅក្នុងសាលាក្លឹប។ នាយកប្រតិបត្តិ Vinai Venkatesham បាននិយាយថា “យើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែល Edu កំពុងប្តេជ្ញាចិត្តឡើងវិញនូវអនាគតរបស់គាត់ចំពោះក្លឹប

ដែលគាត់ស្រឡាញ់យ៉ាងច្បាស់ បន្ទាប់ពីបានរួមចំណែកជាវិជ្ជមាន និងសំខាន់ចំពោះការរីកចម្រើនរបស់យើងនៅក្នុងពេលវេលារបស់គាត់ជាមួយយើងរហូតមកដល់ពេលនេះ។ “ការផ្សព្វផ្សាយរបស់ Edu បង្ហាញជាផ្លូវការនូវឥទ្ធិពលដែលកំពុងរីកចម្រើនរបស់គាត់លើប្រតិបត្តិការ Academy របស់យើង ហើយយើងទន្ទឹងរង់ចាំ Per និង Edu ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីពង្រឹងការរួមបញ្ចូលរវាងក្រុមបុរស និងសាលាដំបូងរបស់យើងបន្ថែមទៀត។Ronaldo

Vote World Cup 2022 Win

Rules for attending the event. ( លក្ខខណ្ណចូលរួម )
How many scores to win Final match?