world cup qatar 2022 ជាគំនិតផ្តួចផ្តើមកេរ្តិ៍ដំណែល

world cup qatar 2022

world cup qatar 2022 ជាគំនិតផ្តួចផ្តើមកេរ្តិ៍ដំណែល FIFA World Cup Qatar 2022™ ដែលចាប់ផ្តើមដោយគណៈ កម្មាធិការកំពូលសម្រាប់ ការចែកចាយ

និងកេរ្តិ៍ដំណែល  SC  និងសហព័ន្ធអន្តរជាតិ នៃសមាគមកាក បាទក្រហម  និងអឌ្ឍចន្ទក្រហម  IFRC  បានកំណត់ការបញ្ចប់រយៈពេល  18  ខែគម្រោងដែលជះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមាន ដល់យុវជនក្នុងប្រទេស ចំនួនបួន ។

គម្រោងនេះមាន ចំណងជើងថា 

ការរួបរួម តាមរយៈថាមពលនៃបាល់ទាត់”  បានជួយលើកកម្ពស់សន្តិភាព  ភាពអត់ធន់  និងការដាក់បញ្ចូល ក្នុងចំណោមយុវជននៅក្នុងសហគមន៍ ដែលជួបការលំបាកក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីន នឹង

អ៊ីរ៉ាក់ មីយ៉ាន់ម៉ា និងអ៊ូហ្គង់ដា។ 

យុវជនទទួលបាន អត្ថប្រយោជន៍ពីបាល់ទាត់របស់  Generation  Amazing  សម្រាប់វិធីសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍  ដែលប្រើកីឡាដើម្បី បង្រៀនជំនាញជីវិតសំខាន់ៗ ដូចជាភាពជាអ្នកដឹកនាំ 

ការរួបរួម  និងសមភាពយេនឌ័រ  ដោយសហការជាមួយ គម្រោងភ្នាក់ងារ ផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយារបស់  IFRC ។

កម្មវិធីទាំងពីរត្រូវបាន បញ្ចូលគ្នា   និងកែសម្រួលដើម្បីបំពេញ តម្រូវការបរិបទក្នុងស្រុក  និងបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុង ប្រទេសរៀងៗខ្លួន 

ដែលកាន់ តែអាក្រក់ទៅៗដោយសារជំងឺរាតត្បាត   COVID-19  ។

កម្មវិធីរួមគ្នាបា  នឈានដល់អ្នក  ទទួលផលផ្ទាល់ចំនួន   1,400  នាក់   និងអ្នកទទួលផលសរុបចំនួន   19,000 នាក់នៅក្នុង   24 សហគមន៍   តាមរយៈកម្មវិធី សិក្សាកូនកាត់ របស់ខ្លួន  និង  72  គម្រោងខ្នាតតូច ផ្សេងៗគ្នា។

 នៅក្នុង សហគមន៍  ចំនួនប្រាំបួនក្នុង ប្រទេសអាហ្សង់ទីន  កម្មវិធីនេះរួមបញ្ចូលការកែលម្អទីលាន បាល់ទាត់ 

និងកន្លែងកីឡា  ដើម្បីផ្តល់ក ន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ ការសន្ទនា  លំហាត់ប្រាណ  និងការលេង  ខណៈពេលដែលរៀន ជំនាញជីវិតសំខាន់ៗ ដោយផ្តោតលើជំនួយដំបូងរួម 

ការអប់រំសុខភាព  អាហារូបត្ថម្ភ  និងការលើកកម្ពស់សុខភាពរួម។

ជំនាញ  និងការថែទាំរបស់មាតាបិតា ។  នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ សកម្មភាពបានកើតឡើងនៅ ក្នុងតំបន់ចំនួនប្រាំ  រួមទាំងរដ្ឋធានី បាកដាដ និងរួមបញ្ចូលការជួសជុលមជ្ឈមណ្ឌលយុវជន

និងទីលានបាល់ទាត់  ការប្រកួតបាល់ទាត់  ព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌  ល្ខោនចល័ត 

និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ។  នៅប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដា  គម្រោងត្រូវបានផ្តោត លើការកាត់បន្ថយភាព អត់ការងារធ្វើក្នុង ចំណោមយុវជនតាមរយៈការ បណ្តុះបណ្តាលជំនាញ  និងឱកាសសហគ្រិនភាព 

ខណៈដែលនៅ ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា  គម្រោងនេះផ្តោតលើបញ្ហារួមទាំង សមភាពយេនឌ័រ  ការសន្ទនាអន្តរ វប្បធម៌ 

និងសាសនា  ការការពារបរិស្ថាន សុខភាពផ្លូវចិត្ត  និងជំនួយផ្លូវចិត្ត  មិនមែន  ការរើសអើង  ការគោរពចំពោះភាពចម្រុះ  ទូរទាំងប្រទេសមិន  ប្រកាន់ជាតិសាសឡើយ   និងការរួម  បញ្ចូលក្នុងសង្គម ។italyworldcupqatar 2022switzerland

world cup qatar 2022 អគ្គលេខាធិការនៃ SC បាននិយាយថា

world cup qatar 2022   អគ្គលេខាធិការនៃ  SC  បាននិយាយថា  “ខ្ញុំមានមោទនភាពដែលឃើញ  Generation Amazing  និង  IFRC  បង្កើតផលវិជ្ជមានទៅលើជីវិតរបស់យុវជន ជុំវិញពិភពលោក។ 

តាមរយៈថាមពល ផ្លាស់ប្តូរនៃបាល់ទាត់ 

យើងកំពុងអប់រំ  និងផ្តល់សិទ្ធិ អំណាចដល់យុវជន   រួមទាំងជនភៀសខ្លួន  និងជនភៀសខ្លួននៅក្នុង សហគមន៍ ដែលជួបការលំបាក។

 នេះជាភស្តុតាងប ន្ថែមទៀតនៃអំណាច របស់កាតាឆ្នាំ  2022  និងការជំរុញរបស់យើងក្នុង ការធានាឱ្យបាន  FIFA  World  Cup

លើកដំបូងនៅ មជ្ឈិមបូព៌ា  និងពិភពអារ៉ាប់ដែលធ្វើ ឱ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាង ខ្លាំងមិនត្រឹមតែក្នុងតំបន់ នេះប៉ុណ្ណោះទេ  ប៉ុន្តែនៅទូទាំងពិភពលោក»។

បន្ថែមពីលើការផ្តល់ក ន្លែងសុវត្ថិភាពក្នុងការ លេងបាល់ទាត់ កម្មវិធីនេះបានសម្រប សម្រួលអន្តរកម្ មរវាងយុវជន  និង បណ្តាញសហគមន៍ផ្សេងៗ។

 វាក៏ បានលើកទឹកចិត្តយុវជនឱ្យស្វែង រកដំណោះស្រាយចំពោះ បញ្ហាប្រឈមដែលកើតឡើង ដដែលៗក្នុងចំណោម សហគមន៍ក្រីក្រ។  Jagan  Chapagain  អគ្គលេខាធិការនៃ   IFRC

 បាននិយាយថា ”   គម្រោងនេះបានជួយយុវជន  ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរផ្ទាល់ខ្លួន  និងរួមចំណែក  ដល់ការផ្លាស់ប្តូរខាងក្រៅ។ 

ពួកគេបានអនុវត្តដំណោះ ស្រាយចំពោះ បញ្ហាប្រឈម បំផុតនៃពេលវេលារបស់យើង ក្នុងទម្រង់ជា  72  គម្រោងខ្នាតតូច តាមសហគមន៍  ដោយបង្កើតឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនៅ ក្នុងសាលារៀន  អ្នកជិតខាង 

គ្រួសារ  មិត្តភ័ក្ តិ និងពិភពលោកកាន់ តែទូលំទូលាយ។

 តាមរយៈថាមពលនៃកីឡា  និងការអប់រំមនុស្សធម៌  យុវជនអាចរួបរួមគ្នា  លើកកម្ពស់អហិង្សា  ការយល់ដឹងទៅវិញទៅមក  ការដាក់បញ្ចូល  សុខភាព  និងសន្តិភាពនៅក្នុង សហគមន៍របស់ពួកគេ  ថែមទាំងមាន ការយកចិត្តទុក ដាក់នឹងលើក ទឹកចិត្ត ដល់ជុវជន   »។

 

លទ្ធផលសំខាន់នៃគម្រោងគឺការទទួលស្គាល់

លទ្ធផលសំខាន់នៃគម្រោង គឺការទទួលស្គាល់ថាបាល់ទាត់មាន តួនាទីសំខាន់ក្នុងការ បង្រួបបង្រួមមនុស្ស  និងការលើកកម្ពស់ការរួមបញ្ចូល  សុខភាព  ភាពជាអ្នកដឹកនាំ  វិន័យ  និងការងារជាក្រុម។

 ទាំង Generation Amazing  និង  IFRC  ទទួលស្គាល់បន្ថែមទៀតថា បាល់ទាត់អាចជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់សម្រាប់ការចូលរួមរបស់យុវជន និងការរួមចំណែកឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍន៍ និងសន្តិភាព។    Generation Amazing 

ដំណើរការស្របតាម គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ ប្រកបដោយចីរភាព របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ  ដោយលើកកម្ពស់ការរួមបញ្ចូល  និងសមភាពយេនឌ័រនៅ ក្នុងកម្មវិធីបាល់ទាត់សម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍន៍ របស់ខ្លួន។ .

វិធីសាស្រ្តតែមួយគត់ របស់កម្មវិធីបង្រៀន ជំនាញជីវិត  រួមទាំងទំនាក់ទំនង  ភាពជាអ្នកដឹកនាំ  ការងារជាក្រុម  និងអង្គការ  ហើយបានឈានដល់យុវជនជាង   725,000  នាក់ហើយនៅ ក្នុងជាងដប់ប្រទេសចាប់ តាំងពីឆ្នាំ   2010   ។ 

Generation Amazing   មានបំណងឈានដល់អ្នកទទួលផល  1  លាននាក់នៅចុងឆ្នាំ  2022  តាមរយៈថាមពលបំផុសគំនិត  នៃបាល់ទាត់  និងធ្វើការដោយសហការជាមួយដៃគូក្នុងស្រុក  និងពិភពលោកសំខាន់ៗ  រួមទាំង  IFRC  ផងដែរ។

  
Ufa88cambodia
Average rating:  
 0 reviews

Vote World Cup 2022 Win

Rules for attending the event. ( លក្ខខណ្ណចូលរួម )
How many scores to win Final match?